Delningsekonomin är här och den växer!

Delningsekonomin är här och den växer!

I dag kan du dela, låna och hyra nästan vad som helst. Vi väljer bort ägandet och delar både saker och kompetens med varandra. Kanske har vår fascination över ägandet som statusmarkör bleknat, det finns annat man kan göra för pengarna – uppleva saker till exempel. Många varken hinner eller vill äga och söker ett enklare, mer hållbart liv. Delningsekonomin bygger på principen att vi inte behöver äga allt själva. Främst gäller det sådant som redan vid köptillfället minskar i värde, som bilar och viss typ av kläder. Klädföretaget Filippa K har sedan länge engagerat sig i hållbar klädkultur och sålt begagnade kläder samt hyrt ut kläder ur sin kollektion. Idag är tiden mer mogen för deras framsynta idé och nu relanserar Filippa K sina idéer under varumärkena Collect och Lease. För tjugo procent av butikspriset kan du hyra ett plagg i fyra dagar. Mycket plats att spara i garderoben framöver. Häromdagen, i snabbväxande Stockholmsstadsdelen Hjorthagen, såg jag för första gången car2go, www.car2go.com. Det är en flexibel bildelningstjänst utan fasta hyrstationer. Istället står 250 bilar utplacerade runt Stockholm, redo att tas i bruk. Du hittar närmaste bil med hjälp av en app, reserverar den och betalar för den via appen. Sedan är det bara att ta dig dit, öppna och starta bilen. Priset är gentila fyra kronor per minut och då ingår absolut allt – även gratis parkering på angivna platser runt om i staden. Vissa företag har uthyrning som sin affärsidé. Bemanningsbranschen hyr ut arbetskraft. Uber kopplar ihop passagerare, förare och bilar – i New York är Ubers svarta taxi nu fler till antal än de klassiska gula....
Marknadsledande företag inom CRM

Marknadsledande företag inom CRM

Ett mellanstort ägarlett företag behövde ta fram och implementera en ny affärsplan med fokus på tillväxt i omsättning och vinst. Den fastlagda strategin resulterade i förändringar i organisationen, förbättrade processer och ett tydligare fokus på säljrelaterade aktiviteter. Som spin off-effekt identifierade företaget nya kundgrupper och tog även sina första steg mot digital marknadsföring.       Developing a new strategy and business plan for a market leading CRM company   In order to focus the company on a profitable growth path, a new strategy and business plan was needed for this owner-driven company. Development and implementation of the plan resulted in organisational change, improved processes and a clearer focus on sales related activities. As a side effect, new customer groups were identified and the first steps towards digital marketing activities were...
Marknadsbearbetning inom design och innovation

Marknadsbearbetning inom design och innovation

Ett snabbväxande företag med fokus på innovationsprocesser och design ville förbättra sin nykundsbearbetning. Istället för kalla samtal och mekanisk bearbetning togs en process fram med fokus på deltagande vid stora konferenser och relevanta möten.   Finding new customers for a design and innovation company For a rapidly expanding company focused on innovation processes and design, finding new clients is critical. However ’cold calling’ and traditional DM activities were both ineffective and expensive. A plan which identified participation as ’speaker of choice’ at leading conferences and meetings was implemented with...
Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Ett väl finansierat företag ville ta en anseende andel av marknaden inom mobilbetalningar. En kundkategori inom dagligvaruhandeln identifierades som pilot och en bearbetning av marknaden genomfördes.   Partnering with a retail customer for a fast growing company within mobile payment systems   This well financed start-up company had developed a mobile payments application that had significant market potential. The retail trade was seen as being the key to a successful launch. By setting up a ’pilot’ case with a leading player in the retail trade, the company was able to identify success factors and test the system prior to a national...
Mentocoaching av högpresterande medarbetare

Mentocoaching av högpresterande medarbetare

Ett stort internationellt företag ville ha extern hjälp att vidareutveckla lovande medarbetare. En kombination av coachning och mentorskap togs fram för att ge vägledning och praktiska tips under en ungefärlig period av sex till åtta månader.   Mentocoaching for high potential employees A large international company within fast moving consumer goods required external help to develop employees with high potential. A tailor-made programme for each individual featuring a combination of mentoring and coaching was developed. Focus was placed on guidance with practical tips and tricks from real life experience during a period of 6-8...