Marknadsbearbetning inom design och innovation

Marknadsbearbetning inom design och innovation

Ett snabbväxande företag med fokus på innovationsprocesser och design ville förbättra sin nykundsbearbetning. Istället för kalla samtal och mekanisk bearbetning togs en process fram med fokus på deltagande vid stora konferenser och relevanta möten.   Finding new customers for a design and innovation company For a rapidly expanding company focused on innovation processes and design, finding new clients is critical. However ’cold calling’ and traditional DM activities were both ineffective and expensive. A plan which identified participation as ’speaker of choice’ at leading conferences and meetings was implemented with...
Kartläggning av företag inom specifika marknader

Kartläggning av företag inom specifika marknader

En brist i uppköpsprocesser är att det ofta är svårt att få en känsla för hur uppköpskandidatens kunder, leverantörer och anställda uppfattar dem. Beskrivning av företagskultur och svagheter/styrkor i portfolion kunde presenteras efter individuella samtal med relevanta intressenter.   Assessing potential acquisition targets   A common problem in any due diligence process is understanding the strengths and weaknesses of the company as seen from the customer, supplier and employee standpoint. Having met with relevant stakeholders, it was possible to identify both hard facts and feelings related to company culture, market position and brand portfolio...