Marknadsledande företag inom CRM

Marknadsledande företag inom CRM

Ett mellanstort ägarlett företag behövde ta fram och implementera en ny affärsplan med fokus på tillväxt i omsättning och vinst. Den fastlagda strategin resulterade i förändringar i organisationen, förbättrade processer och ett tydligare fokus på säljrelaterade aktiviteter. Som spin off-effekt identifierade företaget nya kundgrupper och tog även sina första steg mot digital marknadsföring.       Developing a new strategy and business plan for a market leading CRM company   In order to focus the company on a profitable growth path, a new strategy and business plan was needed for this owner-driven company. Development and implementation of the plan resulted in organisational change, improved processes and a clearer focus on sales related activities. As a side effect, new customer groups were identified and the first steps towards digital marketing activities were...
Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Ett väl finansierat företag ville ta en anseende andel av marknaden inom mobilbetalningar. En kundkategori inom dagligvaruhandeln identifierades som pilot och en bearbetning av marknaden genomfördes.   Partnering with a retail customer for a fast growing company within mobile payment systems   This well financed start-up company had developed a mobile payments application that had significant market potential. The retail trade was seen as being the key to a successful launch. By setting up a ’pilot’ case with a leading player in the retail trade, the company was able to identify success factors and test the system prior to a national...