Exempel på uppdrag |Some of my assignments

Läs mer om mina styrelseuppdrag samt hur jag jobbar med konsultuppdrag och mentocoaching. | Read more about my Management Board assignments and how I work with both mentocoaching and consultancy projects.

Marknadsledande företag inom CRM

Marknadsledande företag inom CRM

Ett mellanstort ägarlett företag behövde ta fram och implementera en ny affärsplan med fokus på tillväxt i omsättning och vinst. Den fastlagda strategin resulterade i förändringar i organisationen, förbättrade processer och ett tydligare fokus på säljrelaterade aktiviteter. Som spin off-effekt identifierade företaget nya kundgrupper och tog även sina första steg mot digital marknadsföring.       Developing a new strategy and business plan for a market leading CRM company   In order to focus the company on a profitable growth path, a new strategy and business plan was needed for this owner-driven company. Development and implementation of the plan resulted in organisational change, improved processes and a clearer focus on sales related activities. As a side effect, new customer groups were identified and the first steps towards digital marketing activities were... Läs mer/Read more
Marknadsbearbetning inom design och innovation

Marknadsbearbetning inom design och innovation

Ett snabbväxande företag med fokus på innovationsprocesser och design ville förbättra sin nykundsbearbetning. Istället för kalla samtal och mekanisk bearbetning togs en process fram med fokus på deltagande vid stora konferenser och relevanta möten.   Finding new customers for a design and innovation company For a rapidly expanding company focused on innovation processes and design, finding new clients is critical. However ’cold calling’ and traditional DM activities were both ineffective and expensive. A plan which identified participation as ’speaker of choice’ at leading conferences and meetings was implemented with... Läs mer/Read more
Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Snabbväxande aktör inom mobilbetalningar

Ett väl finansierat företag ville ta en anseende andel av marknaden inom mobilbetalningar. En kundkategori inom dagligvaruhandeln identifierades som pilot och en bearbetning av marknaden genomfördes.   Partnering with a retail customer for a fast growing company within mobile payment systems   This well financed start-up company had developed a mobile payments application that had significant market potential. The retail trade was seen as being the key to a successful launch. By setting up a ’pilot’ case with a leading player in the retail trade, the company was able to identify success factors and test the system prior to a national... Läs mer/Read more
Mentocoaching av högpresterande medarbetare

Mentocoaching av högpresterande medarbetare

Ett stort internationellt företag ville ha extern hjälp att vidareutveckla lovande medarbetare. En kombination av coachning och mentorskap togs fram för att ge vägledning och praktiska tips under en ungefärlig period av sex till åtta månader.   Mentocoaching for high potential employees A large international company within fast moving consumer goods required external help to develop employees with high potential. A tailor-made programme for each individual featuring a combination of mentoring and coaching was developed. Focus was placed on guidance with practical tips and tricks from real life experience during a period of 6-8... Läs mer/Read more
Kartläggning av företag inom specifika marknader

Kartläggning av företag inom specifika marknader

En brist i uppköpsprocesser är att det ofta är svårt att få en känsla för hur uppköpskandidatens kunder, leverantörer och anställda uppfattar dem. Beskrivning av företagskultur och svagheter/styrkor i portfolion kunde presenteras efter individuella samtal med relevanta intressenter.   Assessing potential acquisition targets   A common problem in any due diligence process is understanding the strengths and weaknesses of the company as seen from the customer, supplier and employee standpoint. Having met with relevant stakeholders, it was possible to identify both hard facts and feelings related to company culture, market position and brand portfolio... Läs mer/Read more

Uthyrning i Provence

Nyhetsbrev/Newsletter