Kartläggning av företag inom specifika marknader

Kartläggning av företag inom specifika marknader

En brist i uppköpsprocesser är att det ofta är svårt att få en känsla för hur uppköpskandidatens kunder, leverantörer och anställda uppfattar dem. Beskrivning av företagskultur och svagheter/styrkor i portfolion kunde presenteras efter individuella samtal med relevanta intressenter.

 


Assessing potential acquisition targets

 

A common problem in any due diligence process is understanding the strengths and weaknesses of the company as seen from the customer, supplier and employee standpoint. Having met with relevant stakeholders, it was possible to identify both hard facts and feelings related to company culture, market position and brand portfolio issues.