Konsultuppdrag | Consultancy assignments

Som konsult ska jag göra skillad | It’s all about making a difference

Som konsult ska jag göra skillnad

Efter många roliga, lärorika och utvecklande år i näringslivet har jag en bred och omfattande erfarenhet att dela med mig av. Och det gör jag mer än gärna, om uppdraget är det rätta. På den grunden har jag åtagit mig ett antal konsultuppdrag under de senaste åren.
Några av dem beskriver jag här.»

Hör gärna av dig om du vill veta mer. »


Consultancy assignments

It’s all about making a difference

Having spent many stimulating, experience enriching and enjoyable years in the world of business, I have gained a broad and deep knowledge base worthy of sharing. Naturally, I am happy to do this if the assignment is right.
On this basis, I have completed a number of assignments during the past few years.
Some of these are described here »

Contact me if you are interested in getting more information»

Would you like to receive my newsletter? It comes neither often nor regularly but I can guarantee it will provoke, challenge and deliver exciting news. Sign up here.

 

Uthyrning i Provence

Nyhetsbrev/Newsletter