Marknadsledande företag inom CRM

Marknadsledande företag inom CRM

Ett mellanstort ägarlett företag behövde ta fram och implementera en ny affärsplan med fokus på tillväxt i omsättning och vinst. Den fastlagda strategin resulterade i förändringar i organisationen, förbättrade processer och ett tydligare fokus på säljrelaterade aktiviteter. Som spin off-effekt identifierade företaget nya kundgrupper och tog även sina första steg mot digital marknadsföring.

 

 


 

Developing a new strategy and business plan for a market leading CRM company

 

In order to focus the company on a profitable growth path, a new strategy and business plan was needed for this owner-driven company. Development and implementation of the plan resulted in organisational change, improved processes and a clearer focus on sales related activities. As a side effect, new customer groups were identified and the first steps towards digital marketing activities were taken.