Mentocoaching

Mentocoaching mitt i karriären | Mentocoaching in mid-career

Mentocoaching mitt i karriären

Genom att kombinera coachning och mentorskap kan jag erbjuda ett bra stöd till någon som kommit lite längre i karriären, eller som är en så kallad high potential. Jag kombinerar beslutsorienterande rådgivning med långsiktigt lärande för att möta individens behov eller för att vara ett stöd i en förändringsprocess.

Genomförande
Min erfarenhet säger att ett program som sträcker sig mellan sex månader och ett år ger bäst resultat. Det brukar vara lagom att träffas en gång i månaden, cirka två timmar per gång och fokusera på utvalda ämnen. Flexibiliteten är viktig eftersom det brukar dyka upp nya utmaningar under resans gång.

Du är varmt välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal »

Vill du läsa mitt nyhetsbrev? De kommer varken ofta eller regelbundet, men har garanterat både tuggmotstånd och spännande nyheter & tankar. Anmäl dig i formuläret till höger.


Mentocoaching in mid-career

By combining coaching and mentoring, I am able to offer quality support for employees in mid-career, or so-called high potentials. I use decision-based advice together with sustained learning principles in order to meet the needs and goals of each individual. Support and advice during a change process has proven to be very effective.

Mentocoaching- implementation
Based on personal experience, a programme running for between 6-12 months generates the best results. Normally, we meet once a month for a couple of hours at a time and focus on pre-agreed topics. It is important to remain flexible as new challenges tend to turn up on a regular basis.

Contact me if you are interested in getting more information»

Would you like to receive my newsletter? It comes neither often nor regularly but I can guarantee it will provoke, challenge and deliver exciting news. Sign up here.

 

 

 

 

Uthyrning i Provence

Nyhetsbrev/Newsletter