Om Mercian | About Mercian

Varför heter bolaget Mercian Consulting? | Why did I choose the name Mercian Consulting?

Varför heter bolaget Mercian Consulting?

Mitt bolagsnamn är lite av en tiotusenkronorsfråga. Consulting är ju ganska självskrivet. Men namnet Mercia kommer från fornengelskans merce som betyder ’gränsfolk’. Mercia var en gång ett anglosaxiskt och ett självständigt kungadöme i Midlands, i mellersta England.
Mercias storhetstid varade från 600-talet till någon gång på 1000-talet. I slutet av 9:e århundradet, efter invasioner av vikingarna och deras armé, absorberades mycket av det forna Mercian territoriet in i Danelagen.
Språket som talades i Mercia kallades merciska och var en blandning av fornengelska, keltiska och fornnordiska. J.R.R. Tolkien är en av många som har fängslats av det merciska språket och låtit sig inspireras av Mercia till Sagan om Ringen.

Skotsk viking
Född i Skottland med familj och karriär i Sverige, gör att namnet Mercian passar bra. Jag bor och arbetar här i Sverige och Norden sedan 1976, och pratar engelska samt tre av de nordiska språken flytande.

Vad gör Mercian Consulting AB?

Mercian Consulting grundades i slutet av 2012 av mig, Campbell Peacock. Affärsidén är att hjälpa bolagsstyrelser att både formulera och implementera sina framtidsstrategier. Inte sällan har det handlat om så kallade turnaroundprogram. I de allra flesta fall har jag suttit i företagens styrelser som ledamot eller styrelseordförande.

Två nya ben
Sedan starten har två nya fokusområden tillkommit; renodlade konsultuppdrag samt mentocoaching av högpresterande anställda.


Why did I choose the name Mercian Consulting?

My company name has a very special background. The name comes from the ‘old English’ merce which means ‘ border people’. Mercia was the name of an independent monarchy that existed in England during the Anglo-Saxon period. It was situated in what we call today the Midlands. Mercia had their heydays between 600-1000a.d. Towards the end of the 10th century, the Vikings invaded much of Britain and Mercia, over time, was integrated into the Danelaw.
Mercia had it’s own language which was called Mercian – a mixture of old English, the Celtic tongue and Anglo-Saxon.

J.R.R. Tolkien was well-known to have been fascinated by the Mercian language and it is believed that the trilogy Lord of the Rings was inspired by Mercia.

I was born in Scotland but have lived and worked in Sweden and the Nordic region since 1976. Given that I speak English and three of the Nordic languages fluently, the choice of company name was simple and logical.

What line of business does Mercian focus upon?
I (Campbell Peacock) started Mercian Consulting towards the end of 2012. My business concept is to help company Management Boards develop and implement their strategic plans. It has often resulted in the implementation of a turnaround programme. In most cases, I have been part of the Management Board either as Chairman of the Board or Board member.

Over time, I have added two new focus areas; project assignments and mentocoaching of high potential employees.

Uthyrning i Provence

Nyhetsbrev/Newsletter